Kineziološki fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; 2 Kineziološki fakultet Split,Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska