nove tehnologije u sportu 2022

upoznajte se sa našim simpozijem

Simpozij “NTS – Nove tehnologije u sportu”. je naučno-stručna konferencija sa osnovnim ciljem razmjene ideja i naučnih saznanja iz oblasti sporta i obrazovanja. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu već dugi niz godina baštini tradiciju organizacije ovog događaja na koji smo kao kolektiv veoma ponosni. Želimo Vam pokazati našu otvorenost kreirajući ambijent za razmjenu ideja i iskustva, kako bismo zajedno unaprijedili nauku i praksu.

I ove godine,  Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu najavljuje tradiconalnu Konferenciju 13. Međunarodnog simpozija, Nove tehnologije u sportu – NTS 2022, koji će se održati 03. – 05.11.2022. godine pod nazivom  „SPORT FOR ALL“.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja nastavlja ideju o uspostavljanju i jačanju novih metoda i tehnologija u sportu, te okuplja renomirane stručnjake u polju sporta i nauke, dajući svoj doprinos u razvoju istraživačkog rada u sportu. Ovogodišnji NTS 2022, bit će realiziran u suradnji sa Euroazijskom unijom sportskih nauka (ESSU), i paralelno sa svjetskim ParaVolley prvenstvom u sjedećoj odbojci.

Ovogodišnji  13. Međunarodni Simpoziji „ NTS 2022“  realizovati će se u  četiri sesije koje će obuhvatiti teme iz oblasti:

I SESIJA –  INKLUZIJA – SPORT ZA SVE 
II SESIJA – TJELESNI ODGOJ I ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE 
III SESIJA – SPORT, REKREACIJA I TURIZAM 
IV SESIJA – PODUZETNIŠTVO U SPORTU 

Ovogodišnji 13.Međunarodni simpozij ima za cilj da objedini dosadašnja iskustva, i stoga pokriva širok dijapazon naučnih i istraživačkih polja u sportu.

 

Lijepi pozdravi i dobrodošli!

Predsjednik simpozija

Prof. dr. Haris Alić